S.S.S.

 

Sıkça Sorulan Sorular

SORU 1

Mülkiyet çekişmeli ise ödemeler nasıl yapılacak?

Mülkiyet çekişmesine ilişkin davanın sonucunda belirlenecek hak sahibine ödeme yapılacaktır.

SORU 2

Yarıcı veya arazinin kullanıcısı durumunda neler yapılması gerekir?

Taşınmaz mal sahibi olmayıp araziyi kullanıyorsanız ürünün veya müştemilatın size ait olduğunu kanıtlamak için arazinin sahibinden yazılı bir belge almanız ve bunu Muhtardan onaylatmanız halinde ürün bedelinin size doğrudan ödemesi yapılacaktır.


Hazine arazilerini kullananlar ise hazineye ait arazinin yasal kullanıldığına ilişkin Milli Emlak veya Mal Müdürlüklerinden resmi kullanım belgesinin ibrazı neticesinde ürün bedeli ödemesi yapılacaktır.

SORU 3

Köy dışında yaşayan mal sahipleri veya mirasçılar temsil edilebilir mi?

Mal sahibi veya mirasçı olan ve başka yerlerde yaşayan kişiler kendilerini temsil etmek üzere vekalet vereceği kişiler tarafından temsil edebilir. Tapu da tescil işlemi düzenleme şeklindeki vekâletname ile yapılabilecektir. 

SORU 4

İnşaat tamamlandığında ne olacak?

Müstakil ve daimi üst hakkı tesis edilen arazide sadece mevsimlik ürün ekimi yapılmak kaydıyla taşınmaz mal sahibi tarafından kullanılabilecektir

SORU 5

Bize elden ödeme yapılabilir mi?

Kamulaştırma ve müştemilat bedelleri Bankaya yatırılacak olup taşınmaz mal sahibi kimliğini ibraz ederek alacaktır.

SORU 6

Önerilen kamulaştırma bedeli yeterli bulunmaz ise ne olacak?

Kamulaştırma Kanunu “Satın Alma Madde 8” gereği yapılan görüşmeler esnasında taşınmaz mal sahibi önerilen kamulaştırma bedelini kabul etmeyebilir. Bu durumda kamulaştırma kanunu “Acele El Koyma Madde 27” davası açılacaktır. Açılan bu davada da önerilen kamulaştırma bedeli de kabul edilmez ise kamulaştırma kanunu “kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili Madde 10”  davası açılacaktır.

SORU 7

Açılan dava masraflarını kim karşılayacak?

BOTAŞ TANAP Kamulaştırma Direktörlüğü tarafından karşılanacaktır.

SORU 8

Görüşmeye katılınılmazsa ne olur?

Kamulaştırma yönünde taşınmaz mal sahibinin bir hak kaybı olmayacaktır. Ancak kamulaştırma bedelinin ödeme süreci uzayacaktır.
Görüşmeye gelinmez ise taşınmaz malın bulunduğu bölgedeki ve iletişim bilgileri verilen BOTAŞ TANAP Kamulaştırma Direktörlüğü Kamulaştırma Şefliklerine temsilciliğine her zaman başvurabilirsiniz.
Görüşmeye gelinmemiş ve Kamulaştırma Şefliklerine başvurmadığınız takdirde, Kamulaştırma Kanunu “kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili Madde 10”  davası açılacak ve bu dava ile ilgili yukarıda açıklanan dava süreçleri neticesinde kamulaştırma bedeline hak kazanılacaktır.

SORU 9

Mirasçıların Veraset ilamı çıkarması gerekecek mi?

Taşınmaz malın hak sahipleri veraset ilamını çıkararak mirasçı olduklarını belirlemeleri gerekmektedir.

ARA

SİTE İÇİ ARAMA