PROJE  

 

ULUSLARARASI UYGULAMALAR

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi, etkin ve sürdürülebilir bir Halkla İlişkiler Yönetim Sistemini uygulamaya koyarak Projenin inşaatı ve işletimi aşamasında meydana gelebilecek olan olumsuz etkilerden kaçınmak, bu mümkün değilse en aza indirmeyi ve istihdam gibi olumlu etkileri maksimize etmeyi hedefler.

Söz konusu hedef doğrultusunda tüm çalışmalar, ulusal kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak ve uluslararası doğalgaz endüstrisinde geçerli en iyi standartlar ve uygulamalar çerçevesinde yürütülecektir.

Bu kapsamda TANAP Projesi aşağıdaki maddelerin uygulanmasını taahhüt eder;


-  TANAP Projesi’nden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen tüm yerleşimlerde yaşayan halkla açık bir diyalog ve iyi ve kalıcı ilişkiler kurmak için gerekli çaba sarf edilecektir.

-  Projenin sosyal etki ve boyutları belirlenecek, değerlendirilecek ve yönetilecektir. Bu doğrultuda, Projeden etkilenen halk ve diğer paydaşlar bilgilendirilecek, bunlara yönelik endişeler belirlenerek, ilgili taraflarla açık istişareler gerçekleştirilecektir.

-  Etkin ve sürdürülebilir bir Halkla İlişkiler Yönetim Sistemi ile Şikayet Kayıt ve Yönetim Sistemi oluşturulup uygulamaya konulacaktır. Bu sistemler, mevcut politikalar ve prosedürler ile geçerli kanun ve yönetmeliklere uygun olarak oluşturulacaktır.

-  Tüm TANAP Projesi çalışanlarına ve yüklenici çalışanlarına TANAP Projesinin Sosyal Politikası’na yönelik farkındalık arttırıcı eğitimler verilerek çalışmaların bu politikaya uygun olarak yürütmeleri sağlanacaktır.


- Tüm TANAP Projesi çalışanları, bu Sosyal Politikaya uyulmasından ve bu politikada yer alan taahhüt ve prensiplerin etkin bir şekilde uygulamaya konulmasından hem bireysel hem de toplu olarak sorumlu olacaklardır.

ARA

SİTE İÇİ ARAMA