PROJE  

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

- Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 


-  Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 


-  İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi, 


-  Yasalara uygun şekilde vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetinin gözetilmesi,


-  Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizde verimliliğin yükseltilmesi, 


- Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde; faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, örnek bir kurum/kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.ARA

SİTE İÇİ ARAMA