KURUMSAL  

        

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK POLİTİKASI

İnsan sağlığına ve hayatına saygıyı prensip edinen BOTAŞ TANAP Kamulaştırma Direktörlüğü İş Güvenliği  Politikası aşağıdaki ilkelerden oluşmaktadır.


  • Ülkemizde yürürlükte bulunan İş Güvenliği Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve onaylanmış AB direktifleri ve ILO standartlarına uymak,
  • Çalışanlarımızın katılımı ile tehlike kaynaklarını belirleyerek kaza risklerini ortadan kaldırmak ve azaltmak amacıyla gerekli önlemleri almak,
  • İş Güvenliği bilincinin Kurumsal bir kültür haline dönüşmesi noktasından hareketle; Tüm çalışanlarımızı İş Güvenliği konularında bilinçlendirmek, eğitimle desteklemek, bu konuda kamu çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
  • Acil Durum Planlarını oluşturarak tatbikatlar ile proaktif ve hızlı uygulanmasını sağlamak,
  • İş Güvenliği Sistemimize ait uygulamaları sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek ve geliştirmek,
  • Yeni tesis ve süreçlerin, meslek hastalığı ve çalışma güvenliği faktörlerini, projelendirme aşamasında göz önünde bulundurmak,
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için politikamızı periyodik olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirme potansiyelimizi arttırmak,
  • Çalışanların katılımı ile bilgi alış verişinde bulunmak ve politikamızı kamuoyuyla paylaşmak,

ARA

SİTE İÇİ ARAMA