DUYURULAR

 

Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Başladı
20 Haziran 2014


14 Ocak 2014  SALI                                                                                                                   Resmî Gazete                                                                                                                     Sayı : 28882

Başbakanlıktan: Genelge

Konu :   Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

GENELGE

2014/1

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesine (TANAP) ilişkin Anlaşmalar: “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” ve bu Hükümetlerarası Anlaşmanın ekini oluşturan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Trans Anatolian Gas Pipeline Company B.V. arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşması” 26/06/2012 tarihinde imzalanmıştır. Bu anlaşmaların onaylanması, 02/01/2013 tarihli ve 6375 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş ve söz konusu anlaşmalar 19/03/2013 tarihli ve 28592 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 08/04/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ); Ev Sahibi Hükümet Anlaşması uyarınca, 27/05/2013 tarihli ve 2013/4882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile proje için gerekli arazi hakları edinimi çalışmalarını yürütecek arazi hakları kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.

 

Stratejik bakımdan büyük önem taşıyan bu Projenin, belirlenen sürede ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin gerçekleştirilebilmesi için, kurumlar arası ortak çalışmaların; süratli, kararlı ve duyarlı bir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin bir işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak yürütülmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla, Projeye ilişkin söz konusu Anlaşmalar çerçevesinde:

1. Hükümetimizce üstlenilen yükümlülüklerin zamanında yerine getirilebilmesi için; Proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak uygulama ve işlemlerin süratle tamamlanması,

2. BOTAŞ'a ve TANAP Proje Şirketine, konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli katkı ve desteğin verilmesi,

hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

 


Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140114-6.htm

ARA

SİTE İÇİ ARAMA