DOKÜMAN

 

BROŞÜRLER

“BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 2018 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Toplulaştırılmış Projelerin Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar” dokümanına buradan ulaşabilirsiniz

Tanap Projesi Birinci YYEP Dış İzleme ve Değerlendirme Rapor Özetine buradanulaşabilirsiniz


TANAP Türkiye Bölümü Kamulaştırma bilgilendirme broşürüne  buradanulaşabilirsiniz.


Arazi edinim sürecine ilişkin tanınan ilave haklar ve sağlanan ekonomik destekler (TANAP Destek Fonu) hakkında detaylı bilgi almak için hazırlanan broşüre buradanulaşabilirsiniz.

ARA

SİTE İÇİ ARAMA