AHK 

 

ARAZİ HAKLARI KURULUŞU

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesine (TANAP) ilişkin Anlaşmalar: “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” ve bu Hükümetlerarası Anlaşmanın ekini oluşturan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Trans Anatolian Gas Pipeline Company B.V. arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşması” 26/06/2012 tarihinde imzalanmıştır. Bu anlaşmaların onaylanması, 02/01/2013 tarihli ve 6375 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş ve söz konusu anlaşmalar 19/03/2013 tarihli ve 28592 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 08/04/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Projenin Kamulaştırma/Arazi Edinimini sağlamak amacıyla, BOTAŞ bünyesinde 27.05.2013 tarih ve 4882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karara istinaden, 23.09.2013 tarih ve 2013/8410 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile tescil edilen Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Kamulaştırma Direktörlüğü kurulmuştur. İşlemler Biga, Mustafakemalpaşa, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars’ta Direktörlük bünyesinde faaliyet gösteren yerel “Kamulaştırma Şeflikleri” tarafından yürütülmektedir.


ARA

SİTE İÇİ ARAMA